English version |

Google™                  


Strona główna

Nauka

Pracownicy

Dydaktyka

Studenci
 

Bieżące informacje dla studentów                  2


BIOTECHNOLOGIA - I stopień

Inżynieria bioreaktorów
semestr letni 2017/2018
Informacje ogólne
 1. Czasy przebywania
 2. Reaktor chemiczny
 3. Reaktor mikrobiologiczny


Separacje i oczyszczanie bioproduktów
semestr letni 2017/2018
Informacje ogólne
 1. Sorpcja
 2. Flotacja
 3. Ekstrakcja
 4. Filtracja
 5. Sedymentacja i destylacja (2 instrukcje!)Bioproducts separation and purification/Bioreactors engineering
summer semester 2017/2018, prof. I. Zizovic
General Information
 1. Residence time
 2. Adsorption
 3. Chemical reactor
 4. Flotation
 5. Extraction
 6. Mikrobial reactor
 7. Filtration
 8. Enzymatic kinetics
 9. Thermal inactivation
 10. Enzyme immobilization


Separation of heterogeneous systems
summer semester 2017/2018, prof. I. Zizovic
General Information
 1. Flotation
 2. Centrifugation
 3. Ultrafiltration
 4. Filtration I
 5. Filtration II
 6. Distillation and sedimentation 


 

 

dr inż. Magda Lech

Materiały do kursu Rozdzielanie Układów heterogenicznych Semestr letni 2017/2018.

 

Informacje

 1. Filtracja I
 2. Flotacja
 3. Filtracja II
 4. Wirowanie
 5. Ultrafiltracja          

 

 

prof. dr hab. inż. Bogdan Kuchta


Materiały do kursu Fizykochemiczne Podstawy Inżynierii Procesowej 2015/2016.


WYKLAD_I

WYKLAD_II

WYKLAD_III

WYKLAD_IV

WYKLAD_V

WYKLAD_VI

WYKLAD_VII

WYKLAD_VIII

WYKLAD_IX

WYKLAD_X

WYKLAD_XI

 


 dr inż. Łukasz Radosiński


Materiały do kursu Opis procesów w bioreaktorach laboratorium semestr zimowy 2017/2018.


 1. CTG
 2. Przedziały ufności
 3. Hipotezy

Wykłady:
Wstęp do statystyki


Materiały do MATLABA

References:
1. Bruce A. Finlayson, Introduction to Chemical Engineering Computing, Wiley & Sons, Hoboken, 2006
2. Steven C. Chapra, Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, McGraw Hill, Natick, 2012.

 

 

dr inż. Łukasz Radosiński      


Materiały do kursu Symulacje komputerowe w projektowaniu materiałów na potrzeby inżynierii chemicznej , semestr  letni 2016/2017.

 1. Matlab Reference Card.
 2.
Zajęcia 1.
 3.
Zajęcia 2.
4.  Zajęcia - rzuty ukośne
5. Projekt 1 (termin oddania  do 09.06.2017)

Skrypt liczący transformatę Fouriera trajektorii prędkości atomu tlenu (vA).
Prawidłowy wynik.


6. Zajęcia - podstawy MS
Ćwiczenia
7. Projekt 2 (termin oddania do 19.06.2017)
Celem projektu jest wykonanie symulacji celem odtworzenia Tabeli 2 z podanej publikacji.

8. Zajęcia Budowanie układu
Ćwiczenie do Projektu MgO
Ćwiczenie 2 Al2O3
9. Hydrożele


Wykład


Przydatne strony:
Polska strona o modelowaniu

Materiały do czytania:
https://www3.nd.edu/~ed/notes.pdf 

  dr inż. Łukasz Radosiński      


Materiały do kursu Metody matematyczne w projektowaniu i analizie eksperymentu semestr zimowy 2017/2018.

Teaching materials for Mathematical methods in design and analysis of the experiment winter semester 2017/2018Wykłady:
0.
Pomoc do Matlaba.        0. Matlab's reference card.
1. 
Równania liniowe.        1. Linear equations
Ćwiczenie                          Exercise
2.
Równania nieliniowe     2. Nonlinear equations
Ćwiczenie                          Exercise
3.
Równania różniczkowe 3. Ordinary differential equations
Ćwiczenie                          Exercise
4. Regresja liniowa            4. Linear regression
Ćwiczenie                          Exercise
MSD
5. Regresja nieliniowa       5. Nonlinear regression
Ćwiczenie                          Exercise
6. Statystyka opisowa        6. Descriptive statistics
Ćwiczenie                          Exercise
7. Analiza błędu                7. Error analysis
Ćwiczenie                          Exercise


References:
1. Bruce A. Finlayson, Introduction to Chemical Engineering Computing, Wiley & Sons, Hoboken, 2006
2. Steven C. Chapra, Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, McGraw Hill, Natick, 2012.


Link do ksiażki "Numerical methods for engineers and scientisits in MATLAB"

Zasady zaliczenia
Credit rules


dr inż. Łukasz Radosiński      


Materiały do kursu
Metody statystyczne i optymalizacyjne w inżynierii chemicznej semestr letni 2016/2017.

Teaching materials for Statistical and optimization methods in chemical engineering spring semester 2016/2017


Wykłady:
0.
Pomoc do Matlaba.        0. Matlab's reference card.
1. 
Równania liniowe.        1. Linear equations
Ćwiczenie                          Exercise
2.
Równania nieliniowe     2. Nonlinear equations
Ćwiczenie                          Exercise
3.
Równania różniczkowe 3. Ordinary differential equations
Ćwiczenie                          Exercise
4. Regresja liniowa            4. Linear regression
Ćwiczenie                          Exercise
MSD
5. Regresja nieliniowa       5. Nonlinear regression
Ćwiczenie                          Exercise

6. Statystyka opisowa        6. Descriptive statistics
Ćwiczenie                          Exercise
7. Analiza błędu                7. Error analysis
Ćwiczenie                          Exercise

Wyniki kolokwium 1 po korektach


References:
1. Bruce A. Finlayson, Introduction to Chemical Engineering Computing, Wiley & Sons, Hoboken, 2006
2. Steven C. Chapra, Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, McGraw Hill, Natick, 2012.


Link do ksiażki "Numerical methods for engineers and scientisits in MATLAB"

Zasady zaliczenia
Credit rules

Aby otworzyć pliki w formacie PDF należy mieć zainstalowany Adobe Reader - darmowy produkt firmy Adobe do pobrania na https://get.adobe.com/pl/reader/.
In order to open a pdf field you should download a freeware Adobe Reader software from https://get.adobe.com/en/reader/.

dr   inż. Łukasz Radosiński      


Materiały do kursu Metody matematyczne i statystyczne w inżynierii chemicznej semestr letni 2016/2017.

Teaching materials for Mathematical and statistical methods in chemical engineering spring semester 2016/2017


Wykłady:
0.
Pomoc do Matlaba.        0. Matlab's reference card.
1. 
Równania liniowe.        1. Linear equations
Ćwiczenie                          Exercise
2.
Równania nieliniowe     2. Nonlinear equations
Ćwiczenie                          Exercise
3.
Równania różniczkowe 3. Ordinary differential equations
Ćwiczenie                          Exercise
4. Regresja liniowa            4. Linear regression
Ćwiczenie                          Exercise
MSD
5. Regresja nieliniowa       5. Nonlinear regression
Ćwiczenie                          Exercise
6. Statystyka opisowa        6. Descriptive statistics
Ćwiczenie                          Exercise
7. Analiza błędu                7. Error analysis
Ćwiczenie                          Exercise

Wyniki kolokwium 1 po korektach

Results of e-test 1 after correctionsReferences:
1. Bruce A. Finlayson, Introduction to Chemical Engineering Computing, Wiley & Sons, Hoboken, 2006
2. Steven C. Chapra, Applied Numerical Methods with MATLAB for Engineers and Scientists, McGraw Hill, Natick, 2012.


Link do ksiażki "Numerical methods for engineers and scientisits in MATLAB"

Zasady zaliczenia
Credit rules


 dr   inż. Łukasz Radosiński     


Materiały do kursu Computer simulations in designing materials for chemical engineering, winter semester 2017/2018.

 

Laboratory classes:
1. Projectile and springs in Excel and Matlab

Suplementary:
     Matlab Reference Card.
     Homework
2. Making movie


Lecture

Projects:

1. CO2 molecule
2. Project 2: The aim of the project 2 is to reproduce results from Table 2
of the paper.


 

 
dr inż. Łukasz Radosiński     


Materiały do kursu Grafika inżynierska semestr zimowy 2015/2016.

 1. Pozycje bibliograficzne.

 2. Warunki zaliczenia.

 3. Zajęcia 1:
       
Przykład 1
       
Przykład 2
       
Przykład 3
4. Zajęcia 2:
     
dwuteownik I180

      ceownik C200
5. Zajęcia 3:
   
Przykład

 6. Wzór tabliczki i ramki.

 7. Projekt I.

 8. Zajęcia 4:

 Przykład
9.
Zajęcia 5:
Przykład

 10. Etapy tworzenia szkicu.

 11. Projekt II. (termin oddania gr. pn. 7.12.2015, gr. czw. 03.12.2015)
Warunku wykonania Projektu II.

 

12. Materiały do Projektu III. (termin oddania gr. pn. 14.12.2015, gr. czw. 17.12.2015)
13. Projekt III wraz z normami.

14. Materiały do rzutu isometrycznego:

        a) Rysunek pomocniczy

        b) Rysunek 1,

        c) Rysunek 2,

        d) Rysunek 3.
        e)
Rysunek 4

15. Rysunki przygotowujące do kolokwium II:

  Rysunek 1, Rysunek 2, Rysunek 3, Rysunek 4

 

16. Materiały do rysunku 3D.

17. Materiały do modelowania 3D:

        a) Zadanie 1,
        b)
krzesło

        c) Zadanie 2,

        d) Zadanie 3,

        e) Zadanie 4.
18.

Warunki wykonania projektu IV/V

Projekt powinienn zostać wykonany na podstawie elementów dostępnych w sklepach:

Obi, Praktiker, Castorama, IKEA.
Projekt z poprzedniego roku

 


Termin oddania projektu IV/V  gr. pn. 18.01.2016, gr. czw. 21.01.2016)


Link do wykładów dr Polowczyk z rysunku technicznego

Terminy kolokwiów:
Kolokwium 1: grupa poniedziałkowa 7.12.2015; czwartkowa 03.12.2015
Kolokwium 2: grupa poniedziałkowa 11.01.2016; czwartkowa 14.01.2016
Poprawa Kolokwium 1/2: grupa poniedziałkowa 18.01.2016; czwartkowa 21.01.2016
Wystawienie ocen: 27.01.201617.11.2015 jest możliwość odwiedzenia Wrocławskiego Parku Technologicznego, więcej informacji na plakacie


Oceny z projektów

Oceny z kolokwium I i II

Oceny z kolokwium I i II grupa czwartkowa

Aby otworzyć pliki w formacie PDF należy mieć zainstalowany Adobe Reader - darmowy produkt firmy Adobe do pobrania na www.adobe.com

 

 
 

dr  inż. Łukasz Janczewski     


Materiały do kursu Zaawansowana Grafika inżynierska, 2015/2016.

 

1. Projekt 1:
- Rys. 1a
- Rys. 1b

2. Projekt 2
- Rys. 2a
- Rys. 2b
3.
Projekt 3

- Rys. 3a

4. Projekt 4

 

 

 

 

dr inż. Michał Araszkiewicz    

 


Fizykochemiczne Podstawy Inżynierii Procesowej, laboratorium

semestr zimowy 2017/2018.

harmonogram

cwiczenie 1 i 2

cwiczenie 3

ćwiczenie nr 4. nie ma instrukcji

ćwiczenie 5

ćwiczenie 6

ćwiczenie 7

ćwiczenie 8

ćwiczenie 9

ćwiczenie 10

ćwiczenie 11

ćwiczenie 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 Zakład Inżynierii Bioprocesowej i Biomedycznej, ul. Norwida 4/6, 50-373 Wrocław

Webmaster©