English version |
Google™                  
Strona główna Nauka Pracownicy Dydaktyka Studenci

Zakład skupia specjalistów z inżynierii chemicznej i procesowej oraz inżynierii bioprocesowej i w tym obszarze prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz prace dyplomowe. Aktywność dydaktyczna Zakładu dotyczy dwóch kierunków studiów na Wydziale Chemicznym: biotechnologii oraz inżynierii chemicznej i procesowej.

Informacje dla studentów, materiały dydaktyczne do pobrania

Oprócz przedmiotów kierunkowych takich jak:

  • metody matematyczne w inżynierii chemicznej - prowadzący prof. A. Kozioł,
  • technika cieplna - prowadzący prof. A. Kozioł,
  • maszynoznawstwo i aparatura przemysłu chemicznego - prowadzący prof. A. Kozioł,
  • procesy dynamiczne i aparaty II - prowadzący prof. A. Noworyta,
  • inżynieria bioprocesowa I - prowadzący prof. A. Noworyta,
  • inżynieria chemiczna - prowadzący prof. A. Noworyta,

Zakład prowadzi na kierunku biotechnologia specjalność procesy biotechnologiczne oraz wybrane kursy na specjalności inżynieria chemiczna.

Procesy biotechnologiczne
Interdyscyplinarna specjalność, która przygotowuje specjalistów dysponujących umiejętnościami wykorzystywania komórek lub enzymów w procesach otrzymywania substancji użytecznych dla człowieka. Studia na kierunku biotechnologia dają bardzo dobre podstawy z zakresu nauk ścisłych i biologicznych. Natomiast program specjalności kładzie szczególny nacisk na zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności w zakresie szeroko rozumianej inżynierii bioprocesowej, inżynierii chemicznej, inżynierii bioreaktorów, metod separacji (bio)produktów, biologicznego oczyszczania ścieków oraz projektowania procesów biotechnologicznych. Absolwenci specjalności są przygotowani do pracy w laboratoriach badawczych, jak również posiadają umiejętność samodzielnego prowadzenia procesów biotechnologicznych w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym i chemicznym.

Inżynieria chemiczna
Zajmuje się badaniem podstaw teoretycznych procesów jednostkowych służących do rozdzielania substancji tj. destylacja, absorpcja, ekstrakcja, krystalizacja, suszenie, a także procesów rozdziału z zastosowaniem stałych i ciekłych membran, ponadto operacji mechanicznych takich jak: sedymentacja, filtracja i wirowanie. Bardzo ważnymi działami są: wymiana ciepła i reaktory chemiczne. Inżynieria chemiczna uczy projektowania tych aparatów, procesów i ciągów technologicznych, a ponadto optymalnych metod przebiegu procesów oraz sterowaniem nimi. Jest nauką uniwersalną o procesach występujących nie tylko w przemyśle chemicznym, ale także we wszystkich przemysłach przetwórczych, gdzie wytwarza się produkty o odpowiedniej postaci handlowej. Obecnie inżynieria procesowa wkracza w dziedzinę ochrony środowiska w części dotyczącej teorii procesów, a także projektowania i wyboru aparatury stosowanej w ochronie wód, powietrza i gleby.

Zakład jest również przygotowany do uruchomienia na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa specjalności inżynieria bioprocesowa i środowiskowa.

Poza Wydziałem Chemicznym prowadzony jest na Wydziale Mechaniczno-Energetycznym wykład termodynamika procesowa (prowadzący prof. A. Kozioł) oraz w ramach integracji środowiska naukowego Wrocławia Zakład współpracuje z Uniwersytetem Wrocławskim prowadząc kurs inżynieria bioprocesowa (prowadzący prof. A. Noworyta).

Zakład jest aktywny również na wyższym stopniu nauczania prowadząc na studiach doktoranckich wykład modelowanie równowag międzyfazowych (prowadzący prof. A. Kozioł).
  Zakład Inżynierii Bioprocesowej i Biomedycznej, ul. Norwida 4/6, 50-373 Wrocław Webmaster©