English version |
Google™                  
Strona główna Nauka Pracownicy Dydaktyka Studenci


Witamy na stronach internetowych
Zakładu Inżynierii Bioprocesowej i Biomedycznej
Politechniki Wrocławskiej.


Zakład Inżynierii Bioprocesowej i Biomedycznej (Z-11)

kierowany przez Dr hab. inż. Annę Trusek-Hołownia, Prof. PWr wywodzi się z  Zakładu Procesów Chemicznych i Biochemicznych kierowanego przez lata przez Prof. dr hab. inż.  Andrzeja Noworytę. Zakład pozostał w dawnej tematyce badań rozszerzając ją o zagadnienia dotyczące transportu leków z nośników oraz o modelowanie struktur polimerowych do zadań specjalnych.

 

Badania prowadzone przez pracowników zakładu od lat integrują wiedzę z inżynierii chemicznej oraz białej (przemysłowej) biotechnologii. Głównym nurtem badań są procesy bioreaktorowe (mikrobiologiczne i enzymatyczne) prowadzone w aparatach o objętości 0,5 -25 litrów. Bioreaktory te nierzadko integrowane są z procesami membranowymi. Reakcje enzymatyczne prowadzone są z wykorzystaniem katalizatorów natywnych lub samodzielnie przygotowanych preparatów z katalizatorem immobilizowanym poprzez sorbcję, wiązanie kowalencyjne lub usieciowanym w hydrożelu.

W zakładzie prowadzone są również typowe procesy membranowe w kierunku separacji mieszanin poreakcyjnych, naturalnych mediów z przemysłu spożywczego lub strumieni odpadowych (ścieków przemysłowych).

Celem badań jest przeprowadzenie danego procesu (bio)technologicznego, a następnie z pomocą narzędzi stosowanych w inżynierii chemicznej jego matematyczny opis i przeprowadzenia charakterystyki modelowej w celu znalezienia optymalnego zakresu parametrów wpływających na rozpatrywany proces.

W zakładzie pracują osoby od lat specjalizujące się w suszeniu mikrofalowym, zwłaszcza materiałów biologicznych. Jest to metoda alternatywnego usuwania wody, która w niektórych przypadkach znajduje ekonomiczne lub praktyczne uzasadnienie.

W ostatnim czasie działalność naukowa zakładu została rozszerzona o modelowanie materiałów do transportu substancji aktywnych (np. leków, hormonów itd.), immobilizacji objętościowej biokatalizatorów, transportu masy z nałożoną reakcją. Pozwoli to na wykorzystanie opisów znanych w inżynierii chemicznej do farmakokinetyki na poziomie nośnik leku-płyn ustrojowy.

 

Zakład oferuje autorskie kursy dla studentów 1 i 2 stopnia na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa oraz na kierunku Biotechnologia. Pracownicy zakładu są kierownikami specjalności Procesy Biotechnologiczne (Prof. A. Noworyta), Inżynieria Procesów Chemicznych (Prof. PWr A.Trusek-Hołownia) i Projektowanie Procesów Chemicznych (Prof. PWr A.Trusek-Hołownia). Oferowana jest również specjalność anglojęzyczna Applied Chemical Engineering (kierownik Prof. PWr A.Trusek-Hołownia).

Szczegóły nowych specjalności poniżej.


nowa
                 specjalnosc1 nowa
                 specjalnosc 2

Strona kierunku
 Zakład Inżynierii Bioprocesowej i Biomedycznej, ul. Norwida 4/6, 50-373 Wrocław Webmaster©